تحول اساسی قاسمی در شنا؛
تاریخ: 9:31 :: 2022/05/18
نام نویسنده: تحریریه
شنای مازندران در انتظار پیشرفت / قدم های محکم مهندس قاسمی !

حضور قاسمی در هیات شنای مازندران قوت قلبی برای ورزشکاران و تمامی عوامل شنای مازندران شد و حالا رئیس جوان اما با تجربه در پی ساختار سازی اساسی در شنای مازندران است.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،شنای استان مازندران بعد از حوشای چند سال اخیرش سر انجام به ساحل آرامش نزدیک می شود. انتخاب قاسمی با رای قاطع در مجمع انتخاباتی هیات شنای مازندران پلی بود برای موفقیت و دری بود برای اتمام حواشی شنای مازندران.

حضور قاسمی در هیات شنای مازندران قوت قلبی برای ورزشکاران و تمامی عوامل شنای مازندران شد و حالا رئیس جوان اما با تجربه در پی ساختار سازی اساسی در شنای مازندران است. آینده روشن در انتظار شنای مازندران است و اهالی شنا با قاسمی به آینده امیدوار شدند.

در ادامه تحولات اساسی قاسمی در شنای مازندران، جلسه معارفه ریاست هیأت شنای شهرستان نور استاد سید هادی حسینی منش از سوی ریاست هیأت شنای مازندران آقای قاسمی، حضور سبز پیشکسوتان این رشته باعث دلگرمی اعضای محترم هیأت شنا و نوید روزهای اکتیو را برای رشته شنا در عرصه قهرمانی در سطوح مختلف میباشد.

پاسخی بگذارید