داور برتر فوتبال استان مازندران در سال ۱۴۰۰ انتخاب شد + گرافیک

نظرسنجی داور برتر سال ۱۴۰۰ فوتبال مازندران برگزار شد و در نهایت سید وحید کاظمی، بعنوان داور سال فوتبال استان مازندران شد.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،با انتخاب کاربران سایت بزرگ مازنداسپرت، داور برتر فوتبال استان مازندران در سال ۱۴۰۰ انتخاب شد، نظرسنجی داور برتر سال ۱۴۰۰ فوتبال مازندران برگزار شد و در نهایت سید وحید کاظمی، بعنوان داور سال فوتبال استان مازندران شد.

در این نظرسنجی، اشکان خورشیدی و آذر موسوی در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.