دارنده مدال برنز المپیک و طلای جهان؛
تاریخ: 13:55 :: 2022/01/09
نام نویسنده: آرمان رسول پور
امیرحسین زارع: توکل بر خدا و ارادت به ائمه اطهار باعث روح پهلوانی در تختی بود

امیر حسین زارع دارنده مدال برنز المپیک توکیو و طلای مسابقات جهانی نروژ در وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزادعنوان کرد:ورزش کشتی ورزشی است که روح پهلوانی و معرفت در این ورزش زیاد است

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،امیرحسین زارع دارنده مدال برنز المپیک توکیو و طلای مسابقات جهانی نروژ در وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد در گفت و گویی عنوان کرد:

تختی الگوی مناسبی برای تمامی ورزشکاران و مردم ایران است
دارنده مدال برنز المپیک توکیو گفت: جهان پهلوان تختی الگوی بسیار مناسبی نه تنها برای همه ورزشکاران ایران، بلکه برای همه مردم ایران است. ایشان اسطوره ای بودند که بعد از این مدت که از فوتشان گذشته نامشان ورد زبان همه مردم است و ما جوانان که در میادین بین المللی فعالیت می کنیم باید از راه روش ایشان پیروی و الگوبرداری کنیم تا همه جهانیان بدانند که ما از آقا تختی این موارد را یاد گرفته ایم.
روح پهلوانی، توکل و بر خدا و توسل بر ائمه اطهار در کشتی زیاد است.
دارنده مدال طلای رقابت های جهانی نروژ تصریح کرد: ورزش کشتی ورزشی است که روح پهلوانی و معرفت در این ورزش زیاد است و کسی که به خدا وصل باشد و با ائمه اطهار قرارداد داشته باشد و دلش با آنها باشد به نظر من الگوی مناسبی دارد به نا م جهان پهلوان تختی وکسی که این الگو برداری را نداشته باشد حتما اشتباه می کند. شاید بتواند به قهرمانی و مدال برسد اما بعد از دوران قهرمانی اسمی از وی نمی ماند و به نظر من هیچ بردی نداشته است.
امیرحسین زارع در پایان خاطرنشان کرد: اگر جهان پهلوان تختی امروز بین ما بودند، بیشتر با وی اُخت می گرفتم و مسائلی را از وی یاد می گرفتم که در آینده به دردم بخورد و از وی تشکر می کردم که اگر ورزش کشتی را امروز به نام نیک و منش پهلوانی می شناسند، فقط به خاطر نام ایشان است.

پاسخی بگذارید