با حضور رئیس و دبیر هیات دانشگاهی؛
تاریخ: 13:13 :: 2021/11/24
نام نویسنده: تحریریه
رئیس بولینگ و بیلیارد دانشگاهی مازندران معرفی شد

با حضور رئیس و دبیر هیات دانشگاهی رئیس بولینگ و بیلیارد دانشگاهی مازندران معرفی شد.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،با حضور رئیس و دبیر هیات دانشگاهی مازندران، مسئول بولینگ و بیلیارد دانشگاهی مازندران معرفی شد.

با ابلاغ دکتر حسین ذبیحی و در حضور علی داداشلو دبیر این هیات، میرداماد میرشفیعی به سمت رئیس بولینگ و بیلیارد دانشگاهی مازندران منصوب شد.

این ابلاغ روز گذشته توسط دکتر ذبیحی رئیس هیات ورزش های دانشگاهی به میرشفیعی ابلاغ شد.

پاسخی بگذارید