علیرضا آقاجانی: در شهرخودمان بابل یک زمین ساحلی نداریم !

این قهرمان گفت : برای یک جلسه تمرین باید به شهرهای بابلسر، آق قلا و یا رامسر که امکانات مناسب برای تمرین والیبال ساحلی دارند برویم. متاسفانه در شهرخودمان از یک زمین ماسه ای معمولی که با کمترین هزینه میتوان به بهره برداری برسد برخودار نیستیم.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)، علیرضا آقاجانی از سنین پایه والیبال را زیر نظر استاد نوروزی در بابل آغار کرد. دیری نکشید با نبوغ و پشتکار فراوان پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی نمود.

او صاحب عناوین مختلف همچون قهرمانی نوجوان و جوانان و بزرگسالان کشور، سومی نوجوانان آسیا و سوم جوانان آسیا و عناوین مختلف تورهای بین المللی را در کارنامه خود داراست.

با گفتگویی کوتاه پای دردل و دغدغه جوان اول والیبال ساحلی بابل به همراه همشهری و هم تیمی خود جواد فیروزپور نشستیم.

این دو قهرمان از عدم توجه مسئولین شهری گفتند و خواستار توجه بیشتر مسئولین شهری به خودشان شدند.

این دو قهرمان گفتند : در سال المپیکی هستیم با کسب سهمیه المپیک، درخواستهای مکرری از اداره ورزش جوانان شهرستان بابل برای در اختیار نداشتن زمین ساحلی در این شهر داشته ایم اما کسی به خواسته ما توجه ای نکرد.

این قهرمان ادامه داد : برای یک جلسه تمرین باید به شهرهای بابلسر، آق قلا و یا رامسر که امکانات مناسب برای تمرین والیبال ساحلی دارند برویم. متاسفانه در شهرخودمان از یک زمین ماسه ای معمولی که با کمترین هزینه میتوان به بهره برداری برسد برخودار نیستیم.

وی گفت : از شهردار و اعضاء محترم شورای شهر و نمایندگان شریف و ورزش دوست بابل خواهشمندم فضایی برای فعالیت ورزشهای ساحلی دربابل مهیا سازند.

گفتگو از رحمان اسدالهی