بهرام اسماعیلی کارشناسی می کند ؛
تاریخ: 14:36 :: 2020/02/29
نام نویسنده: تحریریه
انتخاب رحمان رضایی نقطه عطفى در بكارگيرى سرمايه هاى فوتبال مازندران است

رحمان رضايى را بايد جزء مربيان جوان و تازه كارى بحساب بياوريم كه در اندك تجربه اى كه در اين امر داراست علاوه بر دستيارى اميرقلعه نويى در تراكتور كه مى توان بهترين تجربه او قلمداد كرد(البته از نظر بنده)متأسفانه انتخابهايى داشت كه نمى توان معيار و اندازه ايشان رو در امر مربيگرى سنجيد چراكه در آن تيم(برق نوين شيراز)مشكلات مديريتى و مالى موج مى زد.

مازند اسپرت (مازند ورزش) – بهرام اسماعیلی کارشناس فوتبال | آنچه مسلم است رحمان رضايى از بزرگان فوتبال ايران مى باشد كه سابقه درخشانى چه در سطح ملى و چه باشگاهى بخصوص كالچوى ايتاليا را با خود يدك مى كشد.

اما مربيگرى و هدايت يك تيم بعنوان سرمربى مقوله اى جداست كه تجربه بازيگرى و كار كردن با مربيان بزرگ مى تواند تأثير زيادى در اين امر داشته باشد. اما مسلماً همه دانش مربيگرى به تجربه زمان بازيگرى ختم نمى شود.

رحمان رضايى را بايد جزء مربيان جوان و تازه كارى بحساب بياوريم كه در اندك تجربه اى كه در اين امر داراست علاوه بر دستيارى اميرقلعه نويى در تراكتور كه مى توان بهترين تجربه او قلمداد كرد(البته از نظر بنده)متأسفانه انتخابهايى داشت كه نمى توان معيار و اندازه ايشان رو در امر مربيگرى سنجيد چراكه در آن تيم(برق نوين شيراز)مشكلات مديريتى و مالى موج مى زد.

اما انتخاب ايشان در حال حاضر بعنوان سرمريى تيم رايكاى بابل كه نقطه عطفى ست در بكارگيرى سرمايه هاى فوتبال مازندران مشكلاتى در كنار محاسنى بس خوش آيند ديده مى شود كه هر بيننده و كارشناسى را در نظر دادن نسبت به آينده تيم مستأصل مى كند چراكه اين تيم صاحب كادر مديريتى بسيار كار كشته و فوتبالى كه در رأس آن آقاى پرهيزكار مى باشد را داراست كه اگر مجال تصميم گيريهاى كلان و فوتبالى داشته باشند در كنار هدايت فنى شخص آقاى رحمان رضايى اين تيم را به آنچه كه لياقت فوتبال مازندران هست خواهند رساند.
بايد بدانيم اگر مديرى بتواند با اختيار كامل و منابع مالى مناسب ابزار لازم را كه مهمترين آن سرمربى آن تيم است براى تيم بكار گيرد آن مربى با خيالى آسوده مى تواند ابزار فنى خود را جمع آورى كرده و فقط دغدغه فنى داشته باشد،آن وقت است كه مى توان توان يك مربى را سنجيد.
اميدوارم تيم رايكا با حمايت همه جانبه بخصوص مالكين و تماشاچيان خونگرم بابلى و همچنين رياست محترم هيئت فوتبال شهرستان بابل جناب دكتر لطيفى كه از پيشتازان اين حمايت مى باشند با اين كادر مديريتى و فنى، امسال در ليگ باقى خواهد بماند تا بتواند در سال آينده با برنامه ريزى بهتر جايگاه بهترى در سطح اول فوتبال كشور به خود اختصاص دهد.

پاسخی بگذارید