تاریخ: ۷:۰۸ :: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استان مازندران
دفتر مرکزی: شهرستان ساری – بلوار خزر – کوچه گل و بلبل – نبش چهار راه گل و بلبل
تلفن: تماس با مدیر: ۰۹۳۷۵۹۱۹۱۷۱ فکس: فکس: موبایل: تلفن همراه: ۰۹۳۷۵۹۱۹۱۷۱